ChemIQ

Idź do spisu treści

Menu główne

Program

PROGRAM ZAJĘĆ ChemIQ

Treści edukacyjne z komentarzem dydaktycznym - kliknij tutaj

Sekcja Lekcje
I. W świecie substancji chemicznych
  ziarnista budowa materii
  substancje chemiczne i mieszaniny
  mieszaniny jedno- i niejednorodne, metody rozdzielania
  właściwości fizyczne i chemiczne substancji
  przemiany fizyczne i przemiany chemiczne ,
  reakcja chemiczna
  metale i niemetale
  elementy historii chemii – alchemia

II. Budowa materii – atom i cząsteczka
  substancje proste i złożone
  symbolika chemiczna – symbole pierwiastków
  budowa atomu,
  liczba atomowa i liczba masowa, masa atomowa, układ okresowy pierwiastków
  izotopy i promieniotwórczość,
  cząsteczki
  wiązania chemiczne
             
III. Kwasy i wodorotlenki
  elektrolity i nieelektrolity
  dysocjacja jonowa, wskaźniki
  odczyn roztworu, pH,
  kwasy i zasady wokół nas
  budowa kwasów, podział, nomenklatura
  budowa wodorotlenków, podział, nomenklatura
  wodorotlenki a zasady
  teorie kwasów i zasad
  kwaśne deszcze

IV. Sole
  reakcja zobojętniania,
  otrzymywanie soli,
  sole wokół nas
  dysocjacja soli
  podział soli, hydroliza
  twardość wody
  zanieczyszczenia wód naturalnych

Sekcja Laboratorium
- Sprzęt laboratoryjny
- - Sprzęt szklany
- - Sprzęt porcelanowy
- - Sprzęt metalowy i drewniany
- Substancje hydrofilowe i hydrofobowe
- Chromatografia
- Napięcie powierzchniowe
- Temperatura, skale temperatury
- Rozszerzalność terminczna
- Destylacja
- Europejskie piktogramy ostrzegawcze
- Programy do rysowania wzorów chemicznych i tworzenia modeli cząsteczek
- - ChemSketch - obsługa
- - Program ISISDraw
- - Program Avogadro


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego