ChemIQ

Idź do spisu treści

Menu główne

O projekcie

ChemIQ - poznaj swoje chemiczne IQ jest propozycją zajęć pozaszkolnych dla gimnazjalistów. Celem zajęć jest

  • wzbudzenie zainteresowania uczestników kursu chemią

  • usystematyzowanie wiedzy uczestników (program I klasy gimnazjum)

  • nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki chemii

  • ukazanie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym

  • przygotowanie uczestników do konkursów chemicznych

  • integracja uczestników szkolenia, stworzenie społeczności powiązanej wspólnymi zainteresowaniami

  • wytworzenie swoistej więzi uczestników z uniwersytetem


Kurs ChemIQ prowdzony jest w ramach nauczania hybrydowego (blended learning) przy wykorzystaniu w procesie edukacyjnym e-learningowych oraz tradycyjnych metod i trybów pracy, tj.
szkolenia internetowego prowadzonego przy wykorzystaniu platformy e-learningowej (Moodle), strona kursu  www.chemia.kampus.umcs.lublin.pl
zajęć laboratoryjno-seminaryjnych przeprowadzanych na Wydziale Chemii UMCS

Adresatami zajęć ChemIQ są uczniowie klas II szkół gimnazjalnych (po pierwszym roku nauki chemii) województwa lubelskiego.  
Od uczestników oczekuje się umiejętności obsługi komputera na poziomie przeglądarki internetowej, obsługi poczty elektronicznej, chat-room oraz podstawowych wiadomości o tworzeniu dokumentów przy użyciu pakietu MSOffice lub równorzędnego.
Wymagany jest również dostęp do sieci internetowej (w domu lub na pracowni szkolnej). 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego